Stránky o včelaření v NN úlech půdorysu Langstroth

Netvařec křovitý

Amorpha fruticosa

Bobovité - Fabaceae

Podle dostupných informací hrozí invazivní šíření této rostliny do volné přírody. Vysazování je třeba tudíž provádět s rozmyslem, aby nepáchala škody jako např. křídlatka česká nebo netýkavka žláznatá. Některé další informace o této rostlině jsou také v miniencyklopedii rostlin zde.

Netvařec křovitý
Liberec, 24. 6. 2006, Canon EOS-350D, Sigma 150

Netvařec křovitý
Liberec, 24. 6. 2006, Canon EOS-350D, Sigma 150

Netvařec křovitý
Liberec, 24. 6. 2006, Canon EOS-350D, Sigma 150