Stránky o včelaření v NN úlech půdorysu Langstroth

Celík kanadský

Solidago canadensis

Hvězdnicovité - Asteraceae

Další z včelařsky významných rostlin, která je sice pro včely dobrým zdrojem pylu v podletí a na podzim, ale která se současně velmi intenzívně a nekontrolovaně šíří do volné přírody.

Celík kanadský
Jablonec n. Nisou, 7. 9. 2005, Canon EOS-350D, Canon 18-55

Celík kanadský
Jablonec n. Nisou, 7. 9. 2005, Canon EOS-350D, Canon 18-55