Stránky o včelaření v NN úlech půdorysu Langstroth

Fotogalerie včelínů

Zatím zde mnoho fotografií s našimi fotkami "Langstothů" nemáme. Zatím zde můžete najít alespoň včelíny z okolí i ze vzdálenějších koutů Čech a Moravy.
vcelin
Na zahradu jsme v podletí pokusně umístili roj z června 2005. Po vydatném dokrmování se rozrostl do síly tří nástavků. Nyní má dostatek zásob.
Na obrázku je patrné, že česno bylo zcela zasypáno sněhem. Díky otevřeným očkům a zasíťovanému dnu má včelstvo dostatečný přísun čerstvého vzduchu a odpadá tím odmetání sněhu, které zbytečně narušuje období zimního klidu.
vcelin
Včelnice v podhůří Orlických hor. Včelstva zimují na jednom vysokém a někdy na jednom vsokém a jednom nízkém nástavku. Úly jsou pravděpodobně Optimaly. V blízkém okolí lze najít ješte tři podobné včelnice.
vcelin
V okolí včelnice je množství olší, které jsou dobrým předpokladem pro dostatek čerstvých pylových zásob na jaře a tedy pro jarní rozvoj včelstev.
vcelin
Včelín z podhůří Jeseníků. V okolí stanoviště v nadmořské výšce kolem 400 m.n.m. se již vyskytují pole s řepkou.
vcelin
Další včelín na tomtéž stanovišti.
vcelin
Ještě jeden včelín na stejném stanovišti.
vcelin
Nyní jiné stanoviště - údolí řeky Opavy. Poblíž se hodně osévají pole řepkou i kukuřicí.
vcelin
Druhý včelín na stejném stanovišti.
vcelin
Oba včelíny z jiného pohledu.
vcelin
Na včelnici u přítele Plška v pozdním podletí.
vcelin
Silné oddělky připravené k přezimování. V pozadí se rozkládá začínající úrodná dolnoslezská nížina.
vcelin
Včelín v době slunovratu.
vcelin
Barevný včelín v Českém ráji.
vcelin
Na severní straně v podhůří jizerských hor v nadmořské výšce kolem 700 mnm lze spatřit tento včelín pro nástavkové zateplené úly.